Obraz města

Kevin Lynch
Vydavateľstvo
Polygon, 2004

Kevin Lynch- americký teoretik urbanizmu a vedúca osobnosť environmentálnej urbanistickej tvorby 2. polovice 20. storočia.