Nano House – innovations for small dwellings

Phyllis Richardson
Vydavateľstvo
Thames & Hudson, 2011

Inovácie pre malé byty.