Myslet fotografii – česká fotografie 1938-2000

Tomáš Pospěch
Vydavateľstvo
Positif, 2014

Kniha voľne nadväzuje na antológiu textov Česká fotografia 1938-2000 v recenziách, textoch, dokumentoch. Zatiaľ čo tá priniesla výber z často pripomenutých teoretických esejí, manifestov, recenzií a textov z dejín českej fotografie sprevádzaných komentármi, kniha Myslieť fotografiu sa z rôznych strán zamýšľa nad písaním o českej fotografii. Dejiny umenia nie sú nikdy pevne dané len preto, že sa odohrali, ale sú stále znovu ustanovované. Autor nás zoznamuje s rôzne vytváranými príbehmi vývoja českej fotografie. Zaujíma ho, ako sa písanie o fotografii premieňalo, ako boli pomenované rôzne nové prístupy k fotografii alebo ako sa posúvajú významy najdôležitejších pojmov spätých s fotografiou. Kniha je vôbec prvým prehľadom historiografie českej fotografie, ale vedľa toho môže slúžiť ako príručka pre porozumenie jednotlivým modelom a stratégiám fotografickej tvorby.