Modern Living Accessories – 100 Yares of Design /100 ans de design /100 Jahre Design

Martin Wellner
Andrea Mehlhose
Vydavateľstvo
h.f. ullmann, [2012]

Kniha predstavuje retrospektívu najvýznamnejších udalostí vo vyvoji dizajnu za poslednćh 100 rokov. Martin Wellner začína prehľad trošku netradične-od konca- poslednými trendami v roku 2011. V každom z prezentovaných období sa sústredil na individuálne počiny v oblasti dizajnu, ktoré zanechali hlbokú stopu na jeho ďalšom vývoji.

Viac o dizajnéroch v publikácii
Henry van de Velde
Pier Giacomo Castiglioni
Achille Castiglioni
Alessandro Mendini
Jasper Morrison