Modelový dům Arnoštka Roubičková Praha 1909-1943

Eva Uchalová
Vydavateľstvo
Uměleckoprůmyslové museum, 2016

Krajčírsky závod Arnoštky Roubíčkovej, činný v rokoch 1909 – 1943, patril medzi najvýznamnejšie pražské módne salóny; najväčšiu slávu zažil v období štýlu art deco, ale kvalitnú úroveň si zachoval až do svojho zániku za nemeckej okupácie. Štúdia historičky umenia a dlhoročnej kurátorky zbierky textilu a módy Uměleckoprůmyslového musea (u(p)m) v Prahe Evy Uchalovej je založená na archívnych materiáloch, dobovej tlači aj na údajoch pamätníkov a doplnená bohatou obrazovou dokumentáciou tvorby salónu. Dobový kontext v štúdii približujú spomienky Heleny Mautnerovej – dcéry Arnoštky Roubíčkovej- vydané jej deťmi Nelly Urbachovou a Willy Mautner vo Washingtone, DC, v roku 1996. Pútavo zobrazuje život v multikultúrnej Prahe, rozvoj modelového domu aj priebeh integrácie jej rodiny v USA v čase, keď jej ďalší príbuzní v strednej Európe umierali v plynových komorách.  Prepojením oboch častí ponúka publikácia čitateľom plastický obraz osudov pražskej židovskej rodiny, ako aj možnosť hlbšie nahliadnuť do histórie pražskej módnej tvorby.

Viac o dizajnéroch v publikácii
Arnoštka Roubičková