Milan Čorba

Ján Kocman
Andrea Domeová
Vydavateľstvo
Divadelný ústav, 2016
Viac o dizajnéroch v publikácii
Milan Čorba