Mierny pokrok – okruh Školy umeleckých remesiel 2 – the School of Arts and Crafts Circle 2 – úžitková grafika na Slovensku po roku 1918 – graphic design in Slovakia after 1918

Zita Ročkárová
Vydavateľstvo
Slovart, 2020
Viac o dizajnéroch v publikácii
Ladislav Csáder
Vladimír Bahna
Juraj Stanko
Iva Mojžišová