Manažment zdrojov a marketing v umení a kreatívnom priemysle

Branislav Jelenčík
Vydavateľstvo
Spektrum STU - Slovenská technická univerzita, 2020

Obsah publikácie je zostavený tak, aby mladým začínajúcim umelcom (univerzálne pre všetky umelecké odbory) alebo kreatívcom sprostredkoval prehľad o budovaní a riadení malého podnikania, o práci so zdrojmi, o správe a ochrane svojich autorských aktivít, o marketingu a stratégiách ako sa uplatniť na príslušných trhoch a napokon o problematike úspešného riadenia projektov. Tri základné kapitoly – tematické okruhy sú postavené tak, aby mohli byť čítané a študované samostatne v ľubovoľnom poradí. Mladej a zaneprázdnenej internetovej generácii je prisôsobený aj jazyk a tón textu napriek jeho odbornej podstate. Samozrejmá je aj bohatá obrázková podpora.