Malý slovenský panteón vedy a techniky

Ján Barica
Darina Kyliánová
Vydavateľstvo
Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2004

Publikáciu vytvoril renomovaný slovenský spisovateľ literatúry faktu a popularizátor vedy a techniky Dr. Ján Barica, autor ocenený viacerými významnými cenami od literárnych inštitúcií, laureát Ceny Vojtecha Zamarovského za celoživotný prínos do oblasti literatúry faktu. V tejto svojej najnovšej knižnej publikácii sa podujal rozširovať vedomostné obzory čitateľov v problematike histórie dôležitých technických vynálezov a vedeckých objavov realizovaných na slovenskom území osobnosťami slovenského pôvodu, ale aj osobnosťami, ktoré síce nemali slovenský pôvod, ale na slovenskom území sa narodili, zväčša žili medzi naším ľudom a svojím priekopníckym dielom sa zapísali do našich dejín. Autor sledoval najmä popularizačný zreteľ, preto už v základnom rozvrhu diela zdôraznil skôr informatívnu ako prísne odbornú stránku daného materiálu.