Malý lexikón ľudovej kultúry Slovenska – etnografická encyklopédia

Kliment Ondrejka
Vydavateľstvo
MAPA Slovakia, 2003

Kniha obsahuje stručné, tematicky zoradené informácie z oblasti našej ľudovej kultúry, rozčlenené do rôznych podoblastí, ako napríklad: história, náboženstvo, národopisné oblasti, slovenský jazyk, nárečia, obydlia, sídla, kostoly, odev, spôsoby obživy, strava, kalendárne a výročné zvyky, maliarstvo, sochárstvo, hudba, príslovia a porekadlá, rozprávky a zvyky, ľudová kultúra iných národov žijúcich na slovensku, osobnosti a pod.