Making Disability Modern – design histories

Bess Williamson
Elizabeth Guffey
Vydavateľstvo
Bloomsbury visual arts, 2020

Modernizácia pomôcok pre ľudí so zdravotným postihnutím.