Lidový a zlidovělý šperk v českých zemích

Alena Křížová
Irma Charvátová
Vydavateľstvo
Masarykova univerzita, 2021

V európskom prostredí sa šperk stal nevyhnutnou súčasťou aristokratického i meštianskeho odievania a možno predpokladať, že túžba po ozvláštnení vzhľadu prenikala aj do nižších spoločenských vrstiev. Absencia písomných, obrazových i hmotných prameňov k starším obdobiam nám však nedovoľuje rekonštruovať súvislý vývoj odievania a zdobenia vidieckeho obyvateľstva, sledovať ho môžeme až od druhej polovice 18. storočia. Podobné jednoduché ozdoby boli dielom krajčírov, kováčov, klampiarov i pastierov a boli určené pre miestnu komunitu, takže mali charakter skutočného ľudového šperku. Ďalšie doplnky a šperky sa však nakupovali na jarmokoch a pútiach, prípadne od podomových obchodníkov ponúkajúcich galantérny tovar, neskôr aj v mestských obchodoch. Tieto výrobky zahŕňame do kategórie zľudovelého umenia, továrenská produkcia potom vykazuje charakter produktov masovej kultúry, ktorá má zhodné rysy v mestskom aj vidieckom prostredí. Text sprevádza bohatá obrazová príloha približujúca podobu ľudového a zľudovelého šperku z rôznych oblastí Českej republiky.