Lidové hračky a současnost

Václav Hrníčko
Karel Severin
Jiří Průcha
Petr Kříž
Alena Urbánková
Vydavateľstvo
Středočeské muzeum v Roztokách, 1981