Lesnícke a drevárske múzeum od A po Z – malý ilustrovaný lexikón / the brief illustreated lexicon

Tatiana Figurová
Zora Valentová
Vydavateľstvo
Lesy Slovenskej republiky, 2014
Viac o dizajnéroch v publikácii
Gejza Balaša
Juraj Martinka