Laboratoř ergonomie – praktické příklady a cvičení z psychické, organizační a fyzické ergonomie

Vydavateľstvo
ČVUT, 2022

Výučba ergonómie sa nemôže zaobísť bez názorného doplnenia prednášok rôznymi praktickými ukážkami. Tie môžu prebiehať počas prednášania alebo pri exkurziách do výukových laboratórií napr. na Fakultě strojní ČVUT v Prahe, na UMPRUM, v múzeách designu alebo vo výrobných podnikoch. Skripta pripravujú celý rad návodov a podnetov k praktickým ukážkam. Nadväzujú na podobný učebný text prof. Chundely (FS ČVUT) určený inžinierskemu typu štúdia. Tieto skriptá sú však orientované na vnímanie umelcov-dizajnérov ako spôsobom podania textu, tak množstvom názorných ilustrácií.