Kultúrny plán – stratégia kultúry a kreatívnych odvetví mesta Košice na roky 2021-2027

Zuzana Révészová
Vydavateľstvo
Creative Industry Košice, 2021

Kultúra je prítomná v každodennom živote obyvateľov, je priestorom pre uvedomenie si mestskej hrdosti. Je to priestor pre rozvoj kritického myslenia, občianskej zodpovednosti, vzniku spoločenského života a dôvery medzi susedmi. Pomáha vytvárať inovácie. Má potenciál podporiť vznik miestnych podnikov a rozvíjať mestské hospodárstvo. Po výraznom impulze v podobe titulu Európskeho hlavného mesta kultúry pre Košice je táta stratégia priestorom pre prehĺbenie úlohy kultúry v mestskom rozvoji. Nadväzuje na vzniknuté dobré praxe a ďalej posúva naše skvelé mesto.