Kreativní výzkum – teorie a praxe výzkumu v oblasti tvůrčích odvětví

Hilary Collins
Vít Mlejnek
Vydavateľstvo
Barrister & Principal, 2017

Príručka Kreativní výzkum: teorie a praxe výzkumu v oblasti tvůrčích odvětví prispieva k hlbšiemu porozumeniu úlohy výskumu v kreatívnych priemysloch a vyzdvihuje jeho dôležitosť čoby spôsobu potvrdenia hodnoty tvorivej činnosti. Ako užitočný sprievodca postupov výskumu k diplomovej alebo dizertačnej práci je kniha určená najmä študentom dizajnu a dizajnového manažmentu, architektúry, marketingu, mediálna komunikácia, umeleckých odborov, humanitných a spoločenských vied a obchodných štúdií.