Konfrontace – československý a polský filmový plakát = czechoslowacki i polski plakat filmowy = Czechoslovak and Polish film poster

Pavel Rajčan
Michal Poniz
Vydavateľstvo
Pro plakát, 2010

Výstava československého a poľského filmového plagátu, Múzeum kinematografie v Lodži 9.12.2010-31.1.2011. Výstava sa venuje porovnaniu dvoch plagátových škôl: poľskej a československej.