Komunikačný dizajn – medzinárodná prezentácia komunikačného dizajnu – miedzynarodowa prezentacja projektovania komunikacji – international presentation of communication design – Kraków, Katowice, Košice

Andrej Haščák
Vydavateľstvo
Fakulta umení, 2018

Medzinárodná prezentácia komunikačného dizajnu. Výstava Fakulty umení TU v Košiciach, Akadémie krásnych umení (ASP) v Katoviciach a Akadémie krásnych umení (ASP) v Krakove. Dlhoročná medzinárodná spolupráca inštitúcií je v roku 2018 zvýraznená ich významnými jubileami; ASP Krakov oslavuje 200. výročie svojho založenia a Fakulta umení TU v Košiciach 20 rokov od svojho založenia. Pri tejto príležitosti sú v rámci projektu prezentované výsledky jednotlivých škôl predovšetkým v oblasti komunikačného dizajnu.Výstava Fakulty umení TU v Košiciach, Akadémie krásnych umení (ASP) v Katoviciach a Akadémie krásnych umení (ASP) v Krakove. Dlhoročná medzinárodná spolupráca inštitúcií je v roku 2018 zvýraznená ich významnými jubileami; ASP Krakov oslavuje 200. výročie svojho založenia a Fakulta umení TU v Košiciach 20 rokov od svojho založenia. Pri tejto príležitosti sú v rámci projektu prezentované výsledky jednotlivých škôl predovšetkým v oblasti komunikačného dizajnu.