Kolovrz – starý reklamní plakát

Pavel Šmidrkal
Libor Hlaváček
Daniel Zavoral
Vydavateľstvo
Nová tiskárna, 2014

Obrazová publikácia venovaná komerčným reklamným plagátom prevažne z doby prvej rebubliky (obdobie prvej polovice 20. stor.). Zahŕňa medzivojnový reklamný plagát firmy Baťa, ateliéru Rotter, nakladateľstva Melantrich, návrhy vývesných štítov atď. Plagáty sú usporiadané do tematických celkov (drogérie, potravinárstvo, liečivá, cestovanie či alkohol).