Knihy v čase – slovenské knižné umenie v 50-ročnej retrospektíve súťaže o najkrajšie knihy: 1965-2014

Eva Cíferská
Hana Ondrejičková
Vydavateľstvo
BIBIANA, 2016

Československé najkrajšie knihy 1965-1988 –. České a slovenské najkrajšie knihy 1989-1991 –. Najkrajšie knihy Slovenska 1992-2014