Karosérie

Jana Gulanová
Martin Baláž
Štefan Dunaj
Vydavateľstvo
Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2019

Vysokoškolská učebnica Karosérie je určená pre poslucháčov 2. ročníka inžinierskeho štúdia v študijnom programe Automobily a mobilné pracovné stroje na Strojníckej fakulte a 1. ročníka magisterského štúdia v študijnom odbore Dizajn na Fakulte architektúry STU v Bratislave. Sú v nej zhrnuté poznatky pre potreby súčasných dizajnérov a konštruktérov najmä v oblasti automobilového priemyslu. Autori tu definujú vnútorný priestor vozidla, aerodynamiku, bezpečnosť, postupy modelovania, výber technológií a materiálov pre tvarové diely vozidiel a zostavu karosérie.