Jiří Pelcl x design – subjective x objective

Kateřina Dubská
Vydavateľstvo
Era, 2006

Patrí k popredným českým dizajnérom. Zakladateľ známej dizajnér. skupiny Atika (1987-1992). Žije a pracuje v Prahe, zaoberá sa návrhmi nábytku a interiéru, navrhuje sklo, porcelán, spolupracuje s radou českých výrobcov. Systematicky sa venuje teórii dizajnu, publikuje v odborných časopisoch a prednáša na mnohých odborných školách doma i v zahraničí.

Viac o dizajnéroch v publikácii