Jaromír Funke – mezi konstrulcí a emocí

Antonín Dufek
Vydavateľstvo
Moravská galerie, 2013

Jromír Funke patrí k popredným osobnostiam európskej fotografickej avantgardy 20. a 30. rokov 20. storočia a medzi novátorov modernej fotografie. Bol typickým všestranne vzdelaným intelektuálom svojej doby. Súičasťou knihy je „Antologie textů Jromíra Funkeho“. Ide o prvú veľkú monografiu tohoto svetoznámeho fotografa. Na knihe spolupracovala pani Miroslava Rupešová, dcéra J. Funkehio.

Viac o dizajnéroch v publikácii