Jan Kubíček

Hans-Peter Riese
Vydavateľstvo
Kant, 2014

Jan Kubíček patri k uznávaným priekopníkom konštruktívneho umenia. Kniha o jeho živote a diele vychádza súčasne s otvorením rozsiahlej retrospektívnej výstavy v Galérii hlavného mesta Prahy, ktorého sa umelec, žiaľ, nedožil. Kubíčkove dielo v knihe predstavuje a zaraďuje do medzinárodného kontextu Hans-Peter Riese, autor rady monografií o veľkých osobnostiach moderného umenia. Jeho text dopĺňa stručné zhodnotenie Kubíčkovej fotografickej a ilustrátorskej tvorby od ďalších autorov a tiež životopisný portrét umelca s využitím jeho denníkov a rodinných fotografií.

Viac o dizajnéroch v publikácii
Jan Kubíček