Jan E. Koula: Důvěrná architektura

Jan Emil Koula
Marcela Suchomelová
Vydavateľstvo
Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2013

Projekt edičného výboru rukopisných textov autobiografickej, vlastnej literárnej i prednáškovej povahy architekta Jana E. Koulu (1896-1975). Chronologický písomný prejav samotného autora, jeho životopisné rozprávanie je veľmi citlivou osobnou spoveďou sledujúcou a mapujúcou v súvislosti s dobovými reáliami udalosti od jeho detstva takmer po posledné chvíle života. K hlavnej kapitole patrí spomienka na jeho profesijný vrchol ako architekta, publicistu aj pedagóga.

Viac o dizajnéroch v publikácii
Jan Emil Koula