Jak rozumět populární kultuře

John Fiske
Henry Jenkins
Petr A. Bílek
Vydavateľstvo
Filip Tomáš - Akropolis, 2017

Kniha poskytuje akademicky fundovaný, sémioticky založený výklad populárnej kultúry v jej komplexnosti. Fiske nevykladá populárnu kultúru emancipačné, nesnaží sa ju prepašovať do stredu akademického záujmu preto, že je na nej tiež niečo zaujímavé. Premyslene ukazuje, aká zložitá je sieť sociokultúrnych mechanizmov, v ktorej tento typ kultúry funguje, a ako prirodzene sa umelecké dielo mieša s životným štýlom, sférami každodennosti či s ekonomickými kritériami. Jeho výklad je podložený argumentačne, a pritom popkultúrne, teda zrozumiteľne a podnecujúco.