Isotype – design and context 1925-1971

Christopher Burke
Eric Kindel
Sue Walker
Vydavateľstvo
Hyphen, 2013

Rakúsky sociológ Otto Neurath vyvinul Isotype 1930 – systém piktogramov ako komunikovať s komplexnými informáciami vo vizuálnej podobe. Objavili sa v palete médií, vrátane kníh, plagátov a filmov, tak, aby informovali bežných občanov o ich mieste vo svete. Isotype je prvý komplexný opis tohto kľúčového hnutia v dejinách vizuálnej komunikácie. Predstavuje nový výskum, vrátane dosiaľ nepoznaného vizuálneho materiálu od jeho zrodu v predvojnovej Viedni, cez vojnové presuny výroby do Holandska, a konečne 1940 Anglicka, kde Isotype ústav pokračoval v produkcii až do roku 1971. Isotype dokumentuje celosvetový vplyv zrakového systému, vrátane jeho vzdelávacieho účelu zo strany Spojených štátov, Sovietskeho Ruska a Afriky.