Industriál-paměť-východiska

Eva Dvořákova
Benjamin Fragner
Tomáš Šenberger
Pavel Frič
Vydavateľstvo
Titanic, 2007

obsahuje historické fotografie zo zbierky a archívu Národního techn. muzea v Prahe, z archívu Ekonomického muzea v Prahe a zo zbierky Pavla Scheuflera. Kniha vychádza v roku 300. výročia českého techn. vzdelávania a ťaží z mnohoročného bádania pamiatkárov, teoretikov a historikov architektúry z okruhu Výzkumného centra průmyslového dědictví pri ČVUT v Prahe.