In graffiti we trust

Martina Overstreet
Vydavateľstvo
Mladá fronta, 2006

Kniha In Graffiti We Trust je vôbec prvým pokusom o systematické zhrnutie vývoja, ktorým pražská graffiti scéna (s prihliadnutím k mestám Ostrave a Brnu) prešla od roku 1989 po súčasnosť. V piatich chronologicky radených kapitolách sa autorka zaoberá predovšetkým názorovými a štýlovými premenami ktorými jednotlivé generácie prešli, ďalej ich vzájomnými vzťahmi a celkovou štruktúrou komunity. V druhej časti predstavuje 12 writerov, ktorí sa vo svojej tvorbe základnému konceptu písania mena časom vzdialili, však graffiti stále považujú za silný inšpiračný zdroj nielen v tvorbe, ale aj v prístupe k životu, spoločnosti, medziľudským vzťahom atď. Vďaka úzkej spolupráci s Writer všetkých piatich generácií sa podarilo doplniť text o fotografie, ktoré podstatu graffiti – teda písmo a jeho tvar – vystihujú zo všetkého najlepšie.