Imagine Architecture – artistic visions of the urban realm

Lukas Feireiss
Robert Klanten
Vydavateľstvo
Gestalten, 2014

Táto kniha sa zameriava na plodnú výmenu medzi vizuálnou kultúrou a architektúrou a nadväzuje na témy predstavené v predchádzajúcom vydaní Beyond Architecture.