Hrnčiarstvo v Šiveticiach – východný Gemer-Malohont

Oľga Bodorová
Vydavateľstvo
Gemersko-malohontské múzeum, 2021

Kniha Hrnčiarstvo v Šiveticiach sa venuje jednak histórii hrnčiarstva v širšom regióne, technológii, a to od nálezísk hliny až po jej spracovanie, tvarovanie výrobkov, zaujímavým archaickým typom hrnčiarskych pecí, ako aj vypaľovaniu hrnčiny, tvarosloviu výrobkov a výtvarnému prejavu, kde v minulosti dominovala ako špecifický dekoračný prvok veľkoplošná hnedá vlnovka, umiestnená na hrdlách nádob. Publikácia obsahuje i dialektologický slovník hrnčiarskeho remesla Šivetíc a vyše 200 fotografií najcharakteristickejších druhov hrnčiarskych výrobkov. Zemepisne sa orientuje na celý gemersko-malohontský región so zameraním na lokality, kde sa hrnčiarstvo ešte v 19. storočí vynímalo nad všetky druhy tradičných remesiel.