How many female type designers do you know? – i know many and talked to some!

Yulia Popova
Vydavateľstvo
Obomatopee Projects, 2020

Kniha mapuje minulosť a súčasnosť žien pracujúcich v typografii. Prvá časť sa zaoberá štatistikami, údajmi a prehľadom z oblasti rodu, doplnená o biografie ženských typografických dizajnérok, ktoré pôsobili v 19. a na začiatku 20. storočia. Tieto ženy významne prispeli k tomuto odvetviu, ale len zriedka sa spomínajú v histórii tejto témy. Druhá časť zväzku obsahuje sériu rozhovorov so 14 ženami, ktoré buď v súčasnosti pracujú ako dizajnérky písma, alebo sa inak angažujú v oblasti dizajnu písma: Gayaneh Bagdasaryan, Veronika Burian, Maria Doreuli, Louise Fili, Martina Flor, Loraine Furter, Jenna Gesse, Golnar Kat Rahmani, Indra Kupferschmid, Briar Levit, Zuzana Licko, Ana Regidor, Fiona Ross a Carol Wahler. Záverečná časť knihy predstavuje prehliadku typov písma navrhnutých ženami.