History of Information Graphics

Sandra Rendgen
Julius Wiedemann
Vydavateľstvo
Taschen, 2019

Od kozmických máp a Vitruvianovho muža da Vinciho po mapu metra v New Yorku: v tejto príručke XL sledujte históriu vizuálnych údajov od stredoveku po digitálnu éru v oblasti technológií, kartografie, zoológie a ďalších. Toto zhrnutie veľkosti XL skúma históriu dátovej grafiky od stredoveku až po digitálnu éru.