Gramofon, film, typewriter

Friedrich Kittler
Tomáš Chudý
Vydavateľstvo
Univerzita Karlova, 2017

Kittlerova kniha je interpretáciou dejín mediálnej technológie spojených s tromi pôvodnými vynálezmi (gramofón, film, písací stroj) a rozprestierajúcich sa medzi začiatkom 19. storočia a súčasnosťou, ale aj zmapovaním možností z nich odvodených, najmä reflexiou týchto zmien v literatúre.