Graduation Projects 2016 – „G4“ Central European Review of Design Graduation Projects 2016

Czesłava Frejlich
Vydavateľstvo
[s. n.], [2017]

Súťaž vznikla v roku 2001 v Poľsku a do roku 2009 boli poľské absolventské práce publikované na stránkach časopisu 2 + 3D. V roku 2006 sa partnerom súťaže stal Zámok Cieszyn, ktorý každoročne usporadúva výstavy víťazných prác. Od roku 2010 má prehliadka medzinárodný charakter a je organizovaná spoločne inštitúciami v Poľsku, ČR, Maďarsku a Slovensku.. 15. ročník prehliadky najlepších záverečných prác grafického a priemyselného dizajnu