From hieroglyphics to Isotype – a visual autobiography

Otto Neurath
Vydavateľstvo
Hyphen, 2010

Otto Neurath (celým menom Karl Wilhem Otto Neurath) bol rakúsky filozof, predstaviteľ novopozitivizmu, člen Viedenského krúžku, sociológ a ekonóm. V rokoch 1934 – 1940 žil v Holandsku, od roku 1941 vo Veľkej Británii.