Filla – Fulla – osud umělce – osud umelca

Katarína Bajcurová
Vojtěch Lahoda
Alexandra Kusá
Vydavateľstvo
Slovenská národná galéria, 2018

Katalóg k výstave FILLA – FULLA | Osud umělce – Osud umelca sa venuje tvorbe dvoch klasikov českého a slovenského moderného umenia: Emila Fillu (1882 – 1953) a Ľudovíta Fullu (1902 – 1980). Aj keď v prípade týchto dvoch umelcov nešlo priamo o rovesníkov – Filla bol o dvadsať rokov starší od Fullu – ich zástoj v etablovaní moderného umenia v Čechách a na Slovensku považujú kurátori za kľúčový a svojím spôsobom aj porovnateľný. Výstava sa po prvýkrát pokúsi o porovnanie a paralely, ale i odlišnosti a špecifiká (aj protiklady), umeleckých i životných osudov dvoch výrazných individualít s dôrazom na ich jedinečné tvorivé typy, vnútornévlastnosti tvorby, ako aj vonkajšie socio-kultúrne súvislosti. Katalóg obsahuje úvod Alexandry Kusej, štúdiu Vojtěcha Lahodu: Emil Filla, koncept československého národa T. G. Masaryka a „naše“ Slovensko a štúdiu Kataríny Bajcurovej: Československé koncepty Ľudovíta Fullu.

Viac o dizajnéroch v publikácii
Emil Filla