Fila obraz a slovo Petříček – slovo a obraz

Miroslav Petříček
Rudolf Fila
Peter Michalovič
Vydavateľstvo
Slovart, 2014
Viac o dizajnéroch v publikácii
Rudolf Fila
Miroslav Petříček