Fenomén Bratislava – zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislava 21. – 22. septembra 2010

Matej Medvecký
Vydavateľstvo
Ústav pamäti národa, 2011

Ústav pamäti národa zorganizoval v septembri 2010 medzinárodnú vedeckú konferenciu Fenomén Bratislava (v spolupráci s občianskym združením Pamäť národa, Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou, Európskou sieťou Pamäť a Solidarita a Nordost-Institut). Výstupom z podujatia je rovnomenný zborník príspevkov, ktoré odzneli na konferencii a čitateľom približujú z regionálneho hľadiska historické udalosti a súvislosti nášho hlavného mesta v rokoch 1939 – 1989. Témy konferencie boli zamerané na sociálne a demografické štruktúry, náboženské a kultúrne rozdiely multikultúrneho a multietnického mesta, ako aj na dôsledky represií totalitných režimov na rôzne skupiny obyvateľstva.