Fakulta umení – katedra dizajnu / department of design

Juraj Koban
Ján Kanócz
Vydavateľstvo
Technická univerzita, 2013

15. rokov Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach / 15 years of the Faculty of the Arts, Technical University of Košice