Evropská architektura – encyklopedie evropské architektury od antiky po současnost

Wilfried Koch
Vydavateľstvo
Euromedia, 2012

Dejiny európskej architektúry od antických čias cez románsky a gotický sloh, španielský islam, renesanciu a manierizmus, barok, klasicizmus a secesiu po súčasnosť. Kniha pojednáva o stavebných štýloch sakrálnej architektúry, hradov a palácov, meštianskych a verejných budov aj o vývoji miest. Praktická príručka určená laikom i odborníkom je doplnená podrobnými kresbami, mapkami, ilustrovaným slovníkom a cudzojazyčnými slovníkmi základných pojmov.