Event Design Yearbook – 2017 / 2018

Sabine Marinescu
Janina Poesch
Vydavateľstvo
Avedition, 2017

Žijeme v sieťovom veku a už nemôžeme poprieť digitalizáciu. Hoci je sektor podujatí v súčasnosti charakterizovaný predovšetkým živými skúsenosťami, udalosti sú čoraz viac hybridné: objavujú sa nové formy priestorovej komunikácie, ktoré zotierajú hranice medzi skutočnou a virtuálnou skúsenosťou.