Estetika centra a periférie – centrum a periféria estetiky – zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Estetika centra a periférie – centrum a periféria estetiky, ktorá sa konala v dňoch 23. až 25. októbra 2019 v Univerzitnej knižnici v Bratislave

Michaela Pašteková
Peter Brezňan
Vydavateľstvo
Slovenská asociácia pre estetiku, 2020

Už štvrtý ročník tradičnej jesennej estetickej konferencie sa tento rok zameria na problematiku centier a periférií – tých estetických, aj samotnej estetiky. Počas troch dní na pôde Univerzitnej knižnice v Bratislave zaznie takmer 40 prednášok. Estetičky, estetici, etnologičky, filozofi, literárni vedci, kunsthistoričky, teoretici umenia, teatrologičky a odborníci z ďalších disciplín si na vzťah okrajového a centrálneho či marginalizovaného a dominantného posvietia z rôznych strán a z perspektívy rozmanitých diskurzov.