Environmental psychology – an introduction

Linda Steg
Agnes E.van den Berg
Judith I.M. de Groot
Vydavateľstvo
BPS Blackwell, 2013

Environmentálna psychológia – ponúka výskum založený na psychologickom vzťahu medzi ľuďmi, ich postavením a prírodným prostredím. Opisuje udržateľnosť prostredia, vytvorené v prospech ľudí i prírody. Skúma účinky na životné prostredie, ľudské zdravie a správanie, faktory ovplyvňujúce správanie v životnom prostredí a spôsobov podpory pre environmentálne akcie a aktivity.