Elektrárne

Eva Belláková
Veronika Chládeková
Martin Lipták
Ľudovít Hallon
Pavla Lényiová
Danica Pišteková
Matej Hakár
Vydavateľstvo
Čierne diery, 2022

Veľká kniha architektúry elektrární na Slovensku — od historických až po atómové stroje. Na Slovensku sa dodnes zachovali závody, ktoré sú funkčnými múzeami. Nezmenili sa od čias, keď vyplával Titanic, a naďalej dodávajú elektrickú energiu. Historičky industriálu Eva Belláková a Veronika Chládeková navštívili spoločne s fotografom Matejom Hakárom 21 vybraných prevádzok od Bratislavy cez Mochovce, hornú Nitru, Kremnicu, Kežmarok až po Vojany. Zrkadlí sa v nich vývoj architektúry 20. storočia. Novou prioritou sa však stáva vplyv na životné prostredie.