Drevo vždy živé – tradičné remeslá pre dnešok

Želmíra Šípková
Mária Rošková
Vydavateľstvo
Lesy Slovenskej republiky, 2012

Výstava je venovaná tradičným drevárskym remeslám a najrozšírenejším technikám opracovania dreva na našom území, akými boli napríklad štiepanie, dlabanie, tesárstvo, tokárstvo či stolárstvo. Predstavuje ich historickú podobu a zároveň prezentuje typické nástroje a konečné výrobky remeselníkov. Historické predmety a techniky výstava podáva súčasne ako zdroj nápadov a inšpirácií pre vznik nových objektov, ktoré by svojou funkciou i vonkajším stvárnením plne zodpovedali požiadavkám dnešnej modernej doby.. Výstava a katalóg sú súčasťou projektu Tradičné remeslá pre dnešok. Vznikli v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2007-2017, ktorého riadiacim orgánom je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vodieka SR.