Dizajn v kontexte vývoja robotiky

Peter Humaj
Vydavateľstvo
Slovenská technická univerzita, 2014

Publikácia je zameraná na oblasť dizajnu, ktorá sa na prvý pohľad môže zdať pomerne mladá. Autor v nej načrtáva z hľadiska dizajnu, určité vzťahové súvislosti vývoja robotiky, umelej inteligencie a dizajnu robotov.