Divadelní kostým – absolventi „Tröstrovy katedry“ scénografie DAMU – graduates of „Tröster´s department“ of scenography at DAMU

Vlasta Koubská
Vydavateľstvo
Akademie múzických umění, 2013

Publikácia je venovaná práci absolventov katedry scénografie Pražskej Divadelnej akadémie múzických umení, založenej Františkom Tröstrom. Sleduje tvorbu 36 umelcov, ktorí vytvorili kostýmy pre divadelné inscenácie. Tri kapitoly Inšpirácia komédiou dell’arte, Kostýmy zvieracích bytostí a Zrodené z mýtov a predstáv dokumentujú rozdielne tvorivé princípy a sledujú odlišné prístupy spracovania daných tém. Textová časť sa zaoberá problematikou divadelnej kostýmovej tvorby a obsahuje krátke medailóny tvorcov. Publikácia má bohatú obrazovú prílohu 150 kostýmových návrhov alebo fotografií z realizovaných inscenácií.

Viac o dizajnéroch v publikácii
František Tröster