Designing Orientation – signage concepts & wayfinding systems

Chris van Uffelen
Vydavateľstvo
Braun, 2021

Účelom a primárnou funkciou návrhu navigácie a značenia je poskytnúť priestorovú orientáciu čo najrýchlejšie a najjasnejšie. Príslušné koncepty a systémy je možné navrhnúť pre jednotlivé budovy, napríklad firemné sídla, múzeá alebo nemocnice, pre oblasti, ako je univerzitný kampus alebo samostatná mestská časť, alebo pre celé systémy, ako je mestská hromadná doprava. Bez ohľadu na to, o aký druh priestorového kontextu ide, dôraz sa vždy kladie na vizuálnu komunikáciu, ktorá je zrozumiteľná pre každého používateľa. Publikácia je nepostrádateľným referenčným dielom pre každého, kto má záujem o komunikáciu, ako aj pre architektov, interiérových dizajnérov, grafických dizajnérov a samozrejme kreatívcov z akéhokoľvek odvetvia.